فرم پرسشنامه استخدام مرحله تکمیلی

توجه:‌ تكميل نمودن اين فرم هيچگونه تعهدي در قبال استخدام شما براي شركت ايجاد نمي‌نمايد.

اطلاعات شخصی
سوابق تخصیلی و آموزشی
تجربیات شغلی (به ترتیب از آخرین سابقه)آيا سابقه کیفری یا بازداشتی یا سو پیشینه دارید؟
چه خصوصیات خوبی در خود می‌بینید یا دیگران می‌گویند؟
میزان آشنايي به زبان‌هاي خارجي:
میزان آشنايي با كامپيوتر و ساير مهارت‌های مرتبط:
گواهینامه دوره‌های فنی و حرفه‌ای یا موسسات آموزشی
فعاليت‌هایی که می‌توانید برای شرکت انجام دهید:
نحوه همكاري:
تمايل به همكاري بصورت :
در کدام زمینه‌ها برای بازاریابی علاقه و توانایی دارید؟
در صورت انتقال يا مأموريت حاضر به رفتن به شهرستانها و شعبات ديگر هستيد؟
آيا داراي سابقه پرداخت حق بيمه هستيد؟
تضمین کاری را به چه صورتی می‌توانید بدهید؟
حقوق مورد انتظار:
آیا شما سرپرست خانواده هستید؟
مشخصات محل سكونت:


فایل رزومه خود را آپلود کنید. (حجم فایل باید کمتر از ۵ مگابایت باشد.)
فایل استخدامی تکمیل شده را آپلود کنید. (حجم فایل باید کمتر از ۵ مگابایت باشد.)